.

საგადასახადო აუდიტი

გთავაზობთ, მიმდინარე და გასული პერიოდების საგადასახადო აუდიტს. რაც  საშუალებას მოგცემთ წესრიგში გქონდეთ ფინანსური და საგადასახადო დოკუმენტაცია. თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა  არ გეშინოდეთ საგადასახადო შემოწმების და თავიდან აიცილოთ მრავალათასიანი ჯარიმებისა და საურავების რისკი. ჩვენ ვახდენთ შესაძლო დარღვევების გამოვლენას,  და ვეხმარებით ჩვენ დამკვეთებს სრულად და ზუსტად შეასრულონ საგადასახადო ვალდებულებები სახელმწიფოს წინაშე და მშვიდად განაგრძონ საკუთარი ბიზნესის კეთება.თემატური


ბუღალტერიის აღდგენა

სრულად ნახვა

იურიდიული მომსახურება

სრულად ნახვა

ფინანსური რეპორტინგი

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი