.

კვების უსაფრთხოება

ISO: 22000 და  ISO: 2006 კვების უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების კონსულტაცია დანერგვა და მონიტორინგი. სურსათის ეროვნული სააგენტოს და ევროსტანდარტების შესაბამისი კვების უსაფრთხოების სისტემის აწყობის მომსახურება. ასევე შესაბამისი სატრენინგო მომსახურება.თემატური


საგადასახადო კონსულტაცია

სრულად ნახვა

იურიდიული მომსახურება

სრულად ნახვა

ფასეულობები

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი