.

შრომის უსაფრთხოება

გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ჩვენ ვქმნით უსაფრთხოების პოლიტიკას და პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, რომ ჩვენმა თვითოეულმა პარტნიორმა მუშაობა გააგრძელოს მინიმალური რისკებით და მათი საქმიანობა მუდამ თანხვედრაში იყოს სწრაფად ცვალებად კანონმდებლობასთან.თემატური


ფინანსური აუდიტი

სრულად ნახვა

საგადასახადო კონსულტაცია

სრულად ნახვა

საგადასახადო აუდიტი

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი