.

შრომის უსაფრთხოება

გთავაზობთ სრულ მომსახურეობას შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ჩვენ ვქმნით უსაფრთხოების პოლიტიკას და პასუხისმგებლობას ვიღებთ იმაზე, რომ ჩვენმა თვითოეულმა პარტნიორმა მუშაობა გააგრძელოს მინიმალური რისკებით და მათი საქმიანობა მუდამ თანხვედრაში იყოს სწრაფად ცვალებად კანონმდებლობასთან.თემატური


საგადასახადო კონსულტაცია

სრულად ნახვა

ფინანსური რეპორტინგი

სრულად ნახვა

მიმდინარე ბუღალტერია

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი