.

ფასეულობები

გთავაზობთ ფასეულობების (ძირითადი საშუალებები, სასაქონლო მატერიალური მარაგები) სრულ ინვენტარიზაციის მომსახურებას. მზად ვართ ნებისმიერი ტიპის მოთხოვნის, დაკვეთის პროფესიულ დონეზე შესასრულებლად.თემატური


კვების უსაფრთხოება

სრულად ნახვა

ფინანსური რეპორტინგი

სრულად ნახვა

იურიდიული მომსახურება

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი