.

ფასეულობები

გთავაზობთ ფასეულობების (ძირითადი საშუალებები, სასაქონლო მატერიალური მარაგები) სრულ ინვენტარიზაციის მომსახურებას. მზად ვართ ნებისმიერი ტიპის მოთხოვნის, დაკვეთის პროფესიულ დონეზე შესასრულებლად.თემატური


იურიდიული მომსახურება

სრულად ნახვა

საგადასახადო აუდიტი

სრულად ნახვა

საბუთების მოწესრიგება

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი