.

ფასეულობები

გთავაზობთ ფასეულობების (ძირითადი საშუალებები, სასაქონლო მატერიალური მარაგები) სრულ ინვენტარიზაციის მომსახურებას. მზად ვართ ნებისმიერი ტიპის მოთხოვნის, დაკვეთის პროფესიულ დონეზე შესასრულებლად.თემატური


მონიტორინგი

სრულად ნახვა

კვების უსაფრთხოება

სრულად ნახვა

იურიდიული მომსახურება

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი