.

საგადასახადო ოპტიმიზაცია

სხვადასხვა სფეროს და ზომის კომპანიებს ვთავაზობთ დეკლარაციების მომზადების მომსახურებას. შეიძლება თქვენი ფირმა დაწყებით სტადიაზეა და მცირე რაოდენობის ოპერაციები გაქვთ ან სულაც დიდი მასშტაბის ფირმის მფლობელი/მმართველი ბრძანდებით. ჩვენი უნივერსალური მომსახურება ყველას გაძლევთ საშუალებას, გაეცალოთ თქვენთვის მძიმე, უსიამოვნო და დაძაბულ საქმეს. პროფესიონალები მივხედავთ გადასახადების გამოანგარიშების სერიოზულ საქმეს.თემატური


ბუღალტერიის აღდგენა

სრულად ნახვა

საგადასახადო აუდიტი

სრულად ნახვა

მიმდინარე ბუღალტერია

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი