.

მიმდინარე ბუღალტერია

თუ გსურთ თქვენი კომპანიის  ბუღალტერიის წარმოება პროფესიონალებმა მოახდინონ და ხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანია რომ 1 პროფესიონალი კადრის ხელფასის ფასად პროფესიონალთა გუნდი გემსახურებოდეთ... მაშინ ჩვენ გთავაზობთ მიმდინარე  პერიოდის ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას.თემატური


ფინანსური აუდიტი

სრულად ნახვა

ფინანსური რეპორტინგი

სრულად ნახვა

ბუღალტერიის აღდგენა

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი