.

მონიტორინგი

თუ თქვენ გაქვთ თქვენი ბუღალტრული სამსახური (განყოფილება), ჩვენ გთავაზობთ მათი შრომის მონიტორინგის მომსახურებას. კერძოდ, გთავაზობთ მიმდინარე დეკლარაციების მონიტორინგის მომსახურებას. ასევე ფინანსური ანგარიშგების მომზადების შემთხვევაშიც შეგიძლიათ იქონიოთ ჩვენი პროფესიული გამოცდილების იმედი.თემატური


კვების უსაფრთხოება

სრულად ნახვა

მიმდინარე ბუღალტერია

სრულად ნახვა

საგადასახადო კონსულტაცია

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი