.

ფინანსური აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი წარმოადგენს კომპანიის საქმიანობის წლიური ფინანსური შეჯამების აუდიტს. სხვადასხვა ფირმას ასეთი ტიპის აუდიტი გასხვავებული მიზეზით ჭირდება: საკანონმდებლო მოთხოვნა, საინვესტიციო თუ საკრედიტო პროექტის განსამტკიცებლად, მფლობელთა მოთხოვნით და სხვა. ჩვენ მზად ვართ მოგაწოდოთ ყველა ტიპის ფირმის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი.თემატური


საგადასახადო კონსულტაცია

სრულად ნახვა

კვების უსაფრთხოება

სრულად ნახვა

მიმდინარე ბუღალტერია

სრულად ნახვა

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი