.

საიტი სრულად ჩაირთვება უახლოეს პერიოდში

• შესაბამისობა, „ინსაითი“, გაუმჯობესება

აუდიტი არ უნდა იყოს ბიზნესის საქმიანობაში წლიური შეფერხების ფაქტორი. პირიქით ეფექტური აუდიტის სერვისი არის მუდმივი გაუმჯობესება, რომელსაც სანდო ფინანსური ექპერტების დახმარებით ახერხებთ. თქვენი ყოველწლიური აუდიტი ეს არის თქვენი შესაძლებლობა ( მიიღოთ გადამოწმებული ინფორმაცია თქვენი კომპანიის ფინანსების შესახებ და არა ზედმეტად დახარჯული დრო ენერგია და ფული). და არა ტვირთი. ეს არის თქვენი, როგორც ბიზნესის მფლობელის ფინანსების დამოუკიდებელი მიმოხილვის საუკეთესო პლატფორმა.

ექსპერტულ ხედვას შეუძლია გამოავლინოს თქვენი ფინანსური სიძლიერე და გამოწვევები და დაადგინოს, თუ როგორ და სად შეიძლება ბიზნესის გაუმჯობესება. ამ ხედვას შეუძლია ნათლად გიჩვენოთ თუ რას აკეთებთ სწორად და გთავაზობთ საუკეთესო პრაქტიკის რჩევებს თქვენი ინდუსტრიის და მის ფარგლებს გარეთ. აუდიტის(ბიზნეს საქმიანობის) ფინანსური გამჭვირვალობა იწვევს ნდობას. ეს არის ინვესტორების, კრედიტორების, მომწოდებლების, პარტნიორებისა და პერსონალის ნდობა, რომელსაც ისინი გამოუცხადებენ თქვენ ბიზნესს.

• მომსახურება, როგორც ღირებულება

მრავალი აუდიტის ფირმა მხოლოდ იმას აკეთებს, რაც აუცილებელია რეგულირების (აუდიტორული ფირმის მთავარი ფუნქცია მხოლოდ იმის კეთერბა არ არის, რომ შესრულდეს ის მოთხოვნები რაც არის რეგულაციებით, არამედ, ბიზნესის გამჭირვალობასა და ნდობაში დაარწმუნოს ბიზნეს მომხმარებლები )მოთხოვნების შესასრულებლად. ბიზნეს ლაბორატორიაში ჩვენ ბევრად უფრო შორს მივდივართ.

ჩვენ გთავაზობთ შესაძლებლობას შეიქმნათ სრული წარმოდგენა თქვენი ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ და მიიღოთ ღირებული რჩევები თქვენი ბიზნესის გაუმჯობესების თაობაზე.

ჩვენი საგადასახადო და ფინანსური აუდიტის გუნდებს შეუძლიათ დაგეხმარონ ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ცვლილებების დანერგვაში.

• თანამშრომლობა, ნათელი, სისწრაფე

ჩვენ ვმუშაობთ (ჩვენი აუდიტორული მომსახურებით დაინტერესებულ პირებთან) აუდიტორულ კლიენტებთან მჭიდრო პარტნიორობით. ჩვენ გრთავთ თქვენ ჩასატარებელი აუდიტის დაგეგმვის პროცესში და გამოვყოფთ დროს თქვენი ბიზნესის გასაანალიზებლად. ამ გზით, ჩვენ აუდიტს ვუტარებთ თქვენს ინდუსტრიას და ვუთავსებთ მას თქვენს კონკრეტულ საჭიროებებს, პრობლემებსა და რისკებს.

ჩვენ გაწვდით ნათელ სურათს (თქვენი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ). თავიდანვე ვადგენთ, თუ რის შემოწმებას ვაპირებთ, რა სიღრმემდე ჩავიხედებით და ბიზნეს რა ნაწილში. ჩვენი მოხსენებები ( რომლებიც იქნება ნათლად და გასაგებად ახსნილი) „საუბრობს თქვენს ენაზე“, რაც ნათელს მოფენს თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესი, რა ვიპოვნეთ და რის გაკეთებას გირჩევთ. ჩვენ სწრაფად ვმოქმედებთ, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ჩვენ მიზნად ვისახავთ თქვენი აუდიტი დავასრულოთ დაწყებიდან 6-დან 10 კვირაში. ეს საშუალებას იძლევა სწრაფად დაინერგოს ის რეკომენდაციები რასაც ჩვენ გირჩევთ და სწრაფმა გაუმჯობესებამ თქვენს ბიზნესს მალევე მოუტანოს სარგებელი (და გახადოს იგი მიმზიდველი ფინანსური მომხმარებლებისათვის).

აუდიტის პროცესის სწრაფად დასრულება ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესებშია და ცხადყოფს კორპორატიულ ძლიერ მმართველობას. ეს ასევე საშუალებას იძლევა გამოიყოს საკმარისი დრო პროცესის შედეგების განსახილველად, ნაცვლად შემჭიდროებულ ვადებში ვერ ჩატევის შიშისა.

• როგორ მუშაობს ჩვენი აუდიტი

დაგეგმვა:

  • • ჩვენ ვიწყებთ ორი აუცილებელი დოკუმენტის შექმნით, რომელიც თქვენი აუდიტის საფუძველია:
  • • აუდიტის სტრატეგიის მემორანდუმი (Audit Srategy Memo - ASM), რომელშიც რის აუდიტი მოხდება - და რაც მთავარია, რისი არა.
  • • აუდიტის დაგეგმვის მატრიცა (Audit Planning Matrix - APM) აღწერს ჩასატარებელი აუდიტის შესახებ ჩვენს ტექნიკურ გეგმას.
  • • ჩვენი აუდიტის ჯგუფი საველე სამუშაოების დაწყებამდე წარმოგიდგენთ ამ 2 დოკუმენტს წინასწარ დაგეგმელ შეხვედრაზე.

2. საველე სამუშაოები:

  • შემდეგ ჩვენ ვატარებთ სამუშაოებს, რომლებიც მოცემულია ASM- ში და APM- ში თქვენს შენობაში. ამის განხორციელებისას ჩვენ ვცვლით გეგმას ყველა ცვლილებასთან, რომელიც გამოჩნდება აუდიტის დროს; და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით მათ.

Next we carry out the work set out in the ASM and APM at your premises. While doing so we amend the plan with any changes that emerge during the audit; and immediately communicate these to you

3. დასრულება:

  • • ჩვენი აუდიტის შედეგების ანგარიში (Audit Findings Report - AFR) ასახავს ჩვენი საქმიანობის შედეგებს, ჩვენს მიერ ნაპოვნ ყველა საკითხს და ჩვენს რეკომენდაციებს, თუ როგორ გააუმჯობესოთ თქვენი ბიზნესი.
  • დაუკავშირდით ბესოს ან დავითს და შეძლებთ გაიგოთ როგორ შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენი ბიზნესის გაუმჯობესებაში.

აქტუალური

blgroup.ge

საბუთების მოწესრიგება


სრულად ნახვა
blgroup.ge

ლადო

ბიზნეს კონსულტაციების მენეჯერი

blgroup.ge

დათო

ბუღალტრული აღრიცხვებისა და საგადასახადო მიმართულების მენეჯერი